Χώρος Διεξαγωγής

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης αποτελεί μία νοσοκομειακή μονάδα με λειτουργικότητα και υψηλές προδιαγραφές σχεδιασμού και τεχνολογίας, ένα σύγχρονο κτιριακό έργο στη Β.Δ. πλευρά της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Ν. Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά, σε επαφή με τον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο και σε απόσταση 7χλμ από το κέντρο της πόλης, με δομημένη επιφάνεια 75.000τμ σε οικοπεδική έκταση 150 στρεμμάτων.
Με έναρξη λειτουργίας του τον Αύγουστο του 1999, η εγκατάσταση Πανεπιστημιακών Κλινικών το έτος 2004, ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τη στελέχωση του Νοσοκομείου, το οποίο πλέον βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Μετά την υπερδεκαετή λειτουργία του και σύμφωνα με αξιολόγηση διεθνούς επιτροπής, που έγινε για λογαριασμό του Α.Π.Θ., το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου από πλευράς τόσο πληρότητας όσο και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πάσχοντα συνάνθρωπο, θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα νοσηλευτικά Ιδρύματα της Ευρώπης.
Το όραμα για τη φροντίδα Υγείας επεκτείνεται πλέον στην προληπτική ιατρική, στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, σε πρωτοποριακές υπηρεσίες και λειτουργίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη, στην εισαγωγή καινοτομικών ιατρικών πρακτικών, στη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού όπως με την τελευταία προμήθεια Μαγνητικού Τομογράφου υπερσύγχρονης τεχνολογίας, η οποία και το κατατάσσει μέσα στα πρώτα είκοσι Νοσοκομεία σε παγκόσμια κλίμακα.